Пишіть нам:
Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

Україна, 04050, м. Київ
вул. М.Пимоненка, 13,
Бізнес-центр "ФОРУМ",
корпус 8

/+380 44/
584-24-15
/+380 44/
332-35-51
/+380 67/
504-33-29

 

 

 

 

 

.

 

  

..........................................
 

 
   

 
   
..........................................
 
 

 

НОВИНИ

 

………………………………………………

 

 Дисконтна програма

………………………………………………

 

 ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

Типові помилки директора та головного бухгалтера на допиті при розслідуванні податкових злочинів (pdf)

………………………………………………

 

Відмова свідка від давання показань (pdf)

………………………………………………

 

Судові спори з податківцями (pdf)

………………………………………………

 

Податкові перевірки (pdf)

………………………………………………

 

Адміністративний арешт активів підприємства (pdf)

………………………………………………

 

Затримання за новим КПК (pdf)

 

            
 

СЛОВНИК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Іноземна валюта
Іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу. (Митний кодекс України)

Комерційні умови
Сукупність умов, за яких здійснюється комерційна операція (умови поставки товарів за правилами "Інкотермс", переходу ризиків, здійснення оплати товару, вплив на вартість різних чинників, таких як кількість одиниць товару в партії товару, репутація на ринку, партнерство, сезонність тощо). (Митний кодекс України)

Конклюдентні дії
У цивільному праві дії особи, що виявляють її волю встановити правовідношення, але не у формі усного чи письмового волевиявлення, а своєю поведінкою, щодо якої можна зробити певний висновок про конкретний намір. До конклюдентної дії належить використання автоматів, придбання через касира розфасованих товарів тощо. У деяких прямо передбачених законом випадках мовчання особи породжує юридичні наслідки. (З практики застосування юридичних термінів в правовому полі)

Контрафактні товари
Товари, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, ввезення яких на митну територію України або вивезення з цієї території призводить до порушення прав власника, що захищаються відповідно до чинного законодавства України та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку (Митний кодекс України)

Легалізація (відмивання) доходів
Вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а також набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, за умови усвідомлення особою, що вони були доходами, з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню цими доходами. (Рекомендації ГоловКРУ щодо виявлення та інформування про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу)

Ліцензія
Документ державного зразка, який засвідчує право суб'єкта господарювання - ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. (Господарський кодекс України)

Льох
Споруда, заглиблена в землю, для цілорічного зберігання продуктів. Може бути розташованим окремо, під житловим будинком або господарською будівлею.
(Державний комітет з будівництва та архітектури, Державні будівельні норми України. Будинки і споруди. Житлові будинки)

Мажоритарна виборча система
Система виборів, за якої обраним по виборчому округу вважається той кандидат, що отримав установлену більшість голосів. Розрізняють мажоритарну виборчу систему абсолютної більшості (кандидат вважається обраним, якщо набрав більше від половини всіх голосів), відносної більшості (кандидат вважається обраним, якщо отримав відносно більше голосів по округу порівняно з іншими кандидатами) і кваліфікованої більшості (переможець повинен отримати раніше встановлену більшість, що перевищує половину голосів - 2/3, 3/4 тощо). (З практики застосування юридичних термінів в правовому полі)

Межа малозабезпеченості
Це величина середньодушового сукупного доходу, який забезпечує непрацездатному громадянинові споживання товарів і послуг на мінімальному рівні, встановленому законодавством. (Закон України "Про межу малозабезпеченості")

Митна декларація
Письмова заява встановленої форми, яка подається митному органу і містить відомості щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, необхідні для їх митного оформлення або переоформлення. (Митний кодекс України)

Сторінка << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>