Ви є тут

Наші переваги

З моменту включення Адвокатської фірми "Столичний адвокат" до державного Реєстру адвокатських об’єднань України (Свідоцтво про реєстрацію №477 від 21.12.2005р.) наша фірма отримала всі права, можливості і забезпечені законом гарантії, які надаються виключно адвокатським об’єднанням і адвокатам.

Перевагами адвокатського об’єднання перед іншими суб’єктами, що надають юридичну допомогу, є:

1. Можливість відшкодування витрат Клієнта на адвокатські послуги. Законодавством України у ряді випадків передбачено стягнення витрат на послуги адвоката, який працює у складі адвокатського об’єднання, з протилежної сторони судового процесу, що є економічно вигідним для підприємств, які користуються допомогою нашої Адвокатської фірми. У випадку, коли витрати на правову допомогу сплачувались не адвокатській, а, наприклад, юридичній фірмі, віднесення їх до судових витрат є неможливим;

2. Можливість захисту конфіденційних документів Клієнта. Документи, пов’язані з виконанням адвокатом доручення Клієнта, не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню, що регламентується Законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність". Таким чином, Адвокатська фірма має набагато більше шансів надійно зберегти документи і конфіденційну інформацію Клієнта від незаконного вилучення чи огляду, ніж, наприклад, власна юридична служба підприємства.

3. Збереження та нерозголошення важливої для Клієнта інформації. Відповідно до законодавства України, співробітники Адвокатської фірми не можуть бути допитані як свідки з питань, що стосуються надання правової допомоги своїм Клієнтам: адвокату та іншим посадовим особам адвокатських об’єднань заборонено розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці (на відміну від юристів).

4. Широкі можливості адвоката в процесі збору необхідної інформації для звернення до суду, які забезпечуються обов’язковістю відповіді на адвокатський запит і правом адвоката збирати інформацію для захисту прав та інтересів свого Клієнта. Законодавство зобов'язує державні органи, а також, керівників підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань надавати відповідь на адвокатський запит протягом 5 робочих днів. За таких умов Адвокатська фірма має значні переваги в процесі підготовки ефективного захисту інтересів Клієнта завдяки законодавчо закріпленому праву отримувати необхідний для ведення справи обсяг інформації.

5. Допуск адвокатів до захисту Клієнта у кримінальних справах. Адвокати мають право забезпечувати захист у кримінальних справах в якості захисників та представників особи з усім обсягом повноважень, які належать захиснику в даному процесі. Адвокатська фірма, співпрацюючи з Клієнтом, має можливість невідкладно вжити дієвих заходів для захисту в разі порушення проти нього кримінальної справи, маючи своєю перевагою знання особливостей правової та господарської діяльності підприємства Клієнта. Звичайні юристи, на відміну від адвокатів, не можуть виступати захисниками у кримінальних справах, що обмежує поле їх діяльності щодо відстоювання прав Клієнта у даному процесі.

6. Суворе дотримання адвокатами правил професійної етики. Адвокати в процесі надання правової допомоги зобов’язані дотримуватися етичних норм професійної діяльності, які регламентуються Правилами адвокатської етики, затвердженими Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабінеті Міністрів України. Одним із головних положень цих Правил є обов’язок адвоката дотримуватися принципів конфіденційності, професійності та домінантності інтересів Клієнта. За порушення адвокатом даних Правил він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності та позбавлений Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

7. Захист прав та гарантій адвокатської діяльності. За здійснення в будь-якій формі перешкод діяльності адвоката або порушення гарантій адвокатської таємниці встановлено кримінальну відповідальність. Обтяжуючою обставиною при цьому є здійснення даного злочину посадовою особою з використанням свого службового становища. Ця умова дає можливість Адвокатській фірмі безперешкодно виконувати доручення Клієнта щодо захисту та відстоювання його законних прав та інтересів.

Таким чином, законодавство України надає адвокату особливий статус, наділяючи його спеціальними правами і гарантіями, що дає нашій Адвокатській фірмі вагомі переваги в процесі захисту інтересів наших Клієнтів.

Окрім можливостей та гарантій, передбачених законодавством, адвокати АО "Столичний адвокат" мають низку додаткових переваг:
- є фахівцями в багатьох галузях права (господарського, цивільного, адміністративного, кримінального й ін.);
- мають здібності та навички вирішувати складні юридичні питання завдяки знанню існуючої судової практики та можливості колегіально вирішувати поставлені Клієнтом завдання;
- мають значний досвід спілкування в соціумі, що дозволяє їм успішно проводити переговори та ефективно збирати необхідну для ведення справ інформацію;
- мають широку юридичну практику і контакти в юридичних колах України.