Пишіть нам:
Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script.

Україна, 04050, м. Київ
вул. М.Пимоненка, 13,
Бізнес-центр "ФОРУМ",
корпус 8

/+380 44/
584-24-15
/+380 44/
332-35-51
/+380 67/
504-33-29

 

 

 

 

 

.

 

  

..........................................
 

 
   

 
   
..........................................
 
 

 

НОВИНИ

 

………………………………………………

 

 Дисконтна програма

………………………………………………

 

 ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 

Типові помилки директора та головного бухгалтера на допиті при розслідуванні податкових злочинів (pdf)

………………………………………………

 

Відмова свідка від давання показань (pdf)

………………………………………………

 

Судові спори з податківцями (pdf)

………………………………………………

 

Податкові перевірки (pdf)

………………………………………………

 

Адміністративний арешт активів підприємства (pdf)

………………………………………………

 

Затримання за новим КПК (pdf)

 

            
 

СТАРІ КНИГИ З НАШОЇ ЮРИДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

   Адвокатська фірма Столичний адвокат

Свод законов Российской империи (1893 р.)

Столичний адвокат: бібліотека

Свод законов Российской империи. Том 11. Частина 2. – С-Пб.: Офіційне видання кодифікаційного відділу при державній раді Російської імперії, 1893 (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Зміст:
1.
Статут кредитний
2. Статут про векселі
3. Статут торговий
4. Статут судочинства торгового
5. Статут консульський
6. Статут про промисловість

 

Наказъ полиціи о порядке первоначального изследованія преступлений и проступковъ (1860 р.)

Столичний адвокат: бібліотека

Репринтне видання (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Проект даного указу був складений в Комісії про губернські та повітові установи у 1860 році.

Зміст:
I.
Загальні правила
II. Про порядок проведення первинних досліджень
III. Про запобіжні заходи щодо способів ухиляння злочинцями від слідства та суду
IV. Про передачу досліджень
V. Про порядок розгляду досліджень в повітовому поліцейському управлінні

 

Ученіе объ акціонерныхъ компаніяхъ (1878 р.)

Столичний адвокат: бібліотека 

Тарасов І.Т. Ученіе объ акціонерныхъ компаніяхъ. Репринтне видання. – Москва: Статут, 2000. - 665 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

"Питання про акціонерні компанії настільки складне, що навряд чи одній людині під силу вичерпати його до кінця, у всіх частинах в рівній мірі, - в цьому переконали мене не лише особистий досвід, але і знайомство з надзвичайно великою кількістю літератури про акціонерні компанії, в якій немає жодного дослідження рівномірно задовільного або повного настільки, щоб не були втрачені принаймні суттєві питання, що стосуються досліджуваного предмета..." (з передмови до книги)

 

Юридический вестник (1884 р.)

Столичний адвокат: бібліотека 

Юридический вестник. – Листопад. – 1884. – Москва: друкарня А. І. Мамонтова та Ко (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

 

Отчет совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты за 1883-1884 год (1884 р.)

Столичний адвокат: бібліотека 

Отчет совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты за 1883-1884 год. – Москва: друкарня А. І. Мамонтова та Ко, 1884 (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

 

Денежный отчет совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты от 24.10.1883 года по 25.10.1884 года (1884 р.)

Столичний адвокат: бібліотека 

Денежный отчет совета присяжных поверенных округа Московской судебной палаты от 24.10.1883 года по 25.10.1884 года. – Москва: 1884 (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

 

Устав Московско-Нижегородской артели (1888 р.)

Столичний адвокат: бібліотека 

Устав Московско-Нижегородской артели. – С-Пб.: друкарня правлячого Сенату, 1888. - 15 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Статут Московсько-Нижегородської артілі був затверджений 25 травня 1888 і підписаний Міністром фінансів.

Зміст статуту:
Коло дій артілі
Склад артілі
Права, обов'язки та відповідальність артілі
Управління справами артілі
Капітали артілі, облік і звітність
Загальні правила

 

Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права (1891 р.)

Столичний адвокат: бібліотека 

О. Ф. Кістяківський. Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права с подробнымъ изложениемъ начал русскаго уголовнаго законодательства. Часть общая. – Київ: видавець Паливода А. В., 2009. - 850 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Дана книга являється основною працею видатного вченого криміналіста Олександра Федоровича Кістяківського.

Опис "Загального кримінального права" Кістяківський починає з визначення кримінального права, його виникнення та основних принципів. Далі автор описує історичні та філософські чинники, на які спирається кримінальне право, значення поняття злочину і покарання. Фактично, Кістяківський видав справжню енциклопедію з кримінального права, яка не втратила своєї актуальності й донині.

 

Устав товарищества сутисских винокуренного и спиртоочистительного заводов (1891 р.)

Столичний адвокат: бібліотека 

Устав товарищества суттисских винокуренного и спиртоочистительных заводов. – Одеса: друкарня А. Шульце, 1891. - 31 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Зміст:
1.
Мета утворення товариства, права і обов'язки його.
2. Капітал товариства, паї, права та обов'язки власників їх.
3. Правління товариства, права і обов'язки його.
4. Звітність у справах товариства, розподіл прибутку і видача дивіденду.
5. Розбір спорів у справах товариства, відповідальність та припинення дій його.

 
Сторінка << < 1 2 3 4 5 6 > >>