Ви є тут

Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права (1891 р.)

Столичний адвокат: бібліотека 

О. Ф. Кістяківський. Элементарный учебникъ общаго уголовнаго права с подробнымъ изложениемъ начал русскаго уголовнаго законодательства. Часть общая. – Київ: видавець Паливода А. В., 2009. - 850 с. (з бібліотеки Адвокатської фірми "Столичний адвокат")

Дана книга являється основною працею видатного вченого криміналіста Олександра Федоровича Кістяківського.

Опис "Загального кримінального права" Кістяківський починає з визначення кримінального права, його виникнення та основних принципів. Далі автор описує історичні та філософські чинники, на які спирається кримінальне право, значення поняття злочину і покарання. Фактично, Кістяківський видав справжню енциклопедію з кримінального права, яка не втратила своєї актуальності й донині.